Το σκοτεινό δωμάτιο της Αίγινας

Στην Αίγινα στην ευρύτερη περιοχή του Νοτίου Ναυτικού Οχυρού Αίγινας, που βρίσκεται κοντά στον οικισμό Πέρδικας του ομώνυμου νησιού, είχαν κατασκευαστεί λίγο πριν